Trẻ bị chứng chậm nói gia tăng

Qua phóng sự trích dẫn nguyên nhân trẻ chậm nói gia tăng của Truyền hình VTC 14, Ban chuyên môn trung tâm ngày mới diễn giải một số nguyên nhân thực tế khiến trẻ chậm nói gia tăng trong giai đoạn ngày nay thông qua việc nghiên cứu và biên tập lại hệ thống các trường hợp đến đánh giá và tư vấn tại hệ thống các cơ sở của trung tâm ở Hà Tĩnh, Nghệ an và Hà Nội.