Đang tải...

KHÓA HỌC CHO BÉ

Đánh giá tâm lý

Các chương trình đánh giá tâm lý cho bé: Chương trình đánh giá sàng lọc bé chậm nói; phát hiện sớm - can thiệp sớm Chương trình đánh giá trắc nghiệm trí tuệ, đánh giá năng lực cho bé

Tư vấn giáo dục gia đình

Các chương trình tư vấn và phương pháp giáo dục gia đình: Đánh giá và tư vấn phương pháp dạy bé tại nhà

KHÓA HỌC - Giáo dục Hòa nhập

H02 - Lớp phát triển năng lực toàn diện cho bé học tốt lại Mầm non và Tiểu học

KHÓA HỌC - Năng lực Tư duy

H01 - Lớp phát triển tư duy nhận thức và tư duy giao tiếp cho bé tự tin học tại Mầm non và Tiểu học

KHÓA HỌC - Phát triển Giao tiếp

K03 - Lớp phát triển ngôn ngữ và phát triển năng lực giao tiếp

KHÓA HỌC - Phát triển Ngôn ngữ

K02 - Lớp phát triển kỹ năng chơi và phát triển vốn từ cho bé

KHÓA HỌC - Kích hoạt Ngôn ngữ

K01 - Lớp Kích hoạt kỹ năng chơi và kích hoạt ngôn ngữ ban đầu

Trải nghiệm dã ngoại

Trải nghiệm ngôn ngữ giúp con phát triển toàn diện các kỹ năng, ứng dụng các hoạt động học tập vào phát triển ngôn ngữ, tương tác và giao tiếp 

Phát triển kỹ năng mầm non

Hệ thống hóa các kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng nhận thức, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống .... Giúp bé hòa nhập hiệu quả tại trường mầm non

bé chậm nói
đánh giá tâm lý
Kích hoạt ngôn ngữ
Bé chăm nói

Đăng ký

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ CHO BÉ

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Giáo dục Trẻ em Ngày Mới được thành lập năm 2011, là đơn vị trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 05/QD –TWH, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học Tâm lý trong can thiệp sớm và trị liệu tâm lý phát triển cho trẻ em Việt Nam. Trung tâm phát triển với định hướng tiên phong nghiên cứu chuyên sâu về các phương pháp đánh giá tâm lý, can thiệp tâm lý - giáo dục toàn diện cho các bé chậm nói, chậm phát triển