Đang tải...

KHÓA HỌC CHO BÉ

ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ

1. Đánh giá mức độ phát triển
2. Đánh giá bé chậm nói
3. Sàng lọc và chẩn đoán các bé tự kỷ, tăng động giảm chú ý
4. Trắc nghiệm trí tuệ cho bé từ 6 tuổi trở lên và định hướng phương pháp hiệu quả cho bé vào lớp 1

GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Phương pháp dạy bé tại gia đình - Phương pháp quản lý hành vi - Hình thức tổ chức các hoạt động tại nhà

KHÓA HỌC - GIÁO DỤC HÒA NHẬP - [Xem chi tiết]

H02Phát triển toàn diện kỹ năng mầm non và tiền tiểu học
- Các bé hạn chế các kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp
- Các bé hiếu động,kém tập trung chú ý
- Các bé cần rèn luyện các kỹ năng tiền tiểu học

KHÓA HỌC - TƯ DUY GIAO TIẾP - [Xem chi tiết]

H01 - Lớp phát triển tư duy nhận thức và tư duy giao tiếp
- Các bé giao tiếp còn hạn chế so với độ tuổi
- Khó khăn khi chơi và học nhóm ở mầm non, tiểu học
- Các bé cần rèn luyện các kỹ năng tiền tiểu học

KHÓA HỌC - KÍCH HOẠT GIAO TIẾP - [Xem chi tiết]

K03 - Lớp phát triển ngôn ngữ và phát triển năng lực giao tiếp
- Các bé lười giao tiếp, nhại lời khi giao tiếp
- Các bé có vốn từ ít, thụ động trong giao tiếp
- Các bé trong độ tuổi từ 36 - 60 tháng tuổi

KHÓA HỌC - PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - [Xem chi tiết]

K02 - Lớp phát triển kỹ năng chơi và phát triển vốn từ cho bé
- Các bé gặp các rối loạn ngôn ngữ, nói ngọng
- Các bé vốn từ hạn chế, chỉ mới bập bẹ được một số từ
- Các bé trong độ tuổi 24 - 48 tháng tuổi

KHÓA HỌC - KÍCH HOẠT NGÔN NGỮ - [Xem chi tiết]

 

K01 - Lớp Kích hoạt kỹ năng chơi và kích hoạt ngôn ngữ ban đầu
- Các bé chưa có ngôn ngữ, ngôn ngữ hạn chế, rối loạn ngôn ngữ
- Các bé trong độ tuổi từ 0 - 36 tháng tuổi
- Các bé gặp các hành vi như tự kỷ, tăng động giảm chú ý

GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM

Thực hành các kỹ năng được can thiệp như kỹ năng ngôn ngữ, nhận thức, tư duy giao tiếp; Phát triển toàn diện kỹ năng vận động thô, vận động tinh

KỸ NĂNG MẦM NON

Mục tiêu quan trọng của Newday chính là hỗ trợ tâm lý và can thiệp tích cực để bé có thể học mầm non hiệu quả sau khi tham gia các khóa can thiệp của trung tâm

bé chậm nói
đánh giá tâm lý
Kích hoạt ngôn ngữ
Bé chăm nói

Đăng ký

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Giáo dục Trẻ em Ngày Mới được thành lập năm 2011, là đơn vị trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 05/QD –TWH, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học Tâm lý trong can thiệp sớm và trị liệu tâm lý phát triển cho trẻ em Việt Nam. Trung tâm phát triển với định hướng tiên phong nghiên cứu chuyên sâu về các phương pháp đánh giá tâm lý, can thiệp tâm lý - giáo dục toàn diện cho các bé chậm nói, chậm phát triển