LỚP H01
KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN TƯ DUY NHẬN THỨC VÀ GIAO TIẾP CHO BÉ


Khóa học H01 – Lớp Phát triển tư duy: Kỹ năng tư duy nhận thức và tư duy ngôn ngữ, giao tiếp Là lớp học chuyên sâu về hệ thống các kỹ năng giúp trẻ phát triển tư duy nhận thức theo hướng đa dạng và linh hoạt; Phát triển hệ thống các mẫu câu đa dạng và linh hoạt để vận dụng linh hoạt theo nhiều cách khác nhau trong nhiều trường hợp và ngữ cảnh nhận thức, giao tiếp. Giúp học sinh nắm bắt được các tình huống giao tiếp, trường hợp học tập để ghi nhớ, hiểu biết và vận dụng có hiệu quả vào các hoạt động cuộc sống và học tập tại lớp của con.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LỚP HỌC
- Các bé trong độ tuổi từ 36 tháng tuổi
- Các bé chuẩn bị bước vào lớp 1
- Các bé ghi nhớ chậm, hiểu chậm và hạn chế trong các tư duy nhận thức và tư duy giao tiếp
- Các bé chưa biết sử dụng ngôn ngữ giao tiếp

MỤC TIÊU LỚP H01

Lớp H01 là lớp học quan trọng nhất trong phát triển hệ thống nhận thức và tư duy cho con, thực hiện hệ thống mục tiêu lớn:
* Phát triển vốn câu thông qua hệ thống các trường hợp, tình huống, tranh, truyện và các hoạt động thực hành cho con thông qua 3 mục tiêu lớn: Biết hiểu - Ứng dụng – Phân tích.
* Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, phân tích và ứng dụng vào hoạt động thực tế
* Các hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động.
* Rèn luyện tổng hợp hệ thống tập trung chú ý, lắng nghe, bắt chước, luân phiên, vui chơi có chủ đích, nghe hiểu, nhận thức xung quanh và cử chỉ điệu bộ phù hợp
* Can thiệp hành vi.

THỜI GIAN HỌC LỚP H01

* Liệu trình số 01: Thời gian 06 tháng can thiệp tích cực
* Liệu trình số 02: Thời gian 04 tháng can thiệp tích cực
* Theo hình thức can thiệp nhóm và can thiệp cá nhân

SỰ CHUYỂN HÓA CỦA BÉ SAU KHI THAM GIA KHÓA HỌC
- Bé phát triển được các kỹ năng tương tác và giao tiếp theo nhóm, giao tiếp độc lập
- Bé được tham gia trải nghiệm các hoạt động khác nhau để ứng dụng các mẫu câu giao tiếp khác nhau theo những môi trường khác nhau
- Bé biết sử dụng câu hỏi, hỏi và trả lời các mẫu câu hỏi khác nhau
- Phát triển các năng lực tư duy, ghi nhớ, linh hoạt và vận dụng vào các hoạt động khác nhau.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ KHÓA HỌC

Liên hệ Tư vấn khóa học