LỚP K03
KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP

- Lớp học K03 dành cho các học sinh đã hoàn thiện chương trình K02 tại Trung tâm

- Đối với các học sinh có đánh giá đầu vào đạt từ 85% về chỉ số phát triển trở lên, đã có hệ thống ngôn ngữ đơn giản và có những kỹ năng chơi cơ bản, sẽ không cần trải qua thời gian học chương trình K02
- Chương trình K03 là chương trình Phát triển Câu và tương tác giao tiếp thông qua sử dụng vốn câu, hiểu tình huống giao tiếp, biết các đối tượng giao tiếp khác nhau và thực hiện các hoạt động giao tiếp đơn giản hiệu quả.
- Phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp hiểu quả theo ngữ cảnh.

ĐỐI TƯỢNG CÁC BÉ THAM GIA KHÓA HỌC
- Các bé trong độ tuổi từ 36 tháng
- Các bé đã có ngôn ngữ nhưng lười giao tiếp, giao tiếp thụ động, hạn chế giao tiếp
- Các bé giao tiếp tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn, có biểu hiện rối loạn giao tiếp
- Ít giao tiếp với bạn ở lớp, không ghi nhớ những gì được học trên lớp
- Bé chưa biết kể các câu chuyên ở trường mầm non cho bố mẹ hoặc cho các bạn nghe...

MỤC TIÊU LỚP K03:

Lớp K03 là lớp học sử dụng các phương pháp giáo dục sớm, thẻ tranh… nhằm trang bị cho con vốn ngôn ngữ và tương tác như sau:
* Phát triển vốn từ vựng thông qua ba mục tiêu trong thang nhận thức: Biết – Hiểu - Ứng dụng.
* Phát triển hệ thống các mẫu câu giao tiếp thông qua các tình huống khác nhau
* Các hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động.
* Rèn luyện tổng hợp hệ thống tập trung chú ý, lắng nghe, bắt chước, luân phiên, vui chơi có chủ đích, nghe hiểu, nhận thức xung quanh và cử chỉ điệu bộ phù hợp
* Can thiệp hành vi.

THỜI GIAN HỌC LỚP K03:
* Liệu trình số 01: Thời gian 06 tháng can thiệp tích cực
* Liệu trình số 02: Thời gian 04 tháng can thiệp tích cực

SỰ CHUYỂN HÓA CỦA BÉ SAU KHÓA HỌC K03
- Trang bị cho bé hệ thống từ vựng, hiểu từ vựng, hiểu các tình huống giao tiếp cơ bản tai mầm non và tại các nhóm
- Tự tin chơi cùng bạn, tự tin chơi cùng các em, tự tin chơi cùng bố mẹ
- Biết sử dụng các câu hỏi, hiểu  các câu hỏi và trả lời câu hỏi
- Phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ KHÓA HỌCLiên hệ Tư vấn khóa học