LỚP K01
LỚP KÍCH HOẠT KỸ NĂNG CHƠI VÀ KÍCH HOẠT KỸ NĂNG NGÔN NGỮ BAN ĐẦU

*  Phát triển kỹ năng chơi và kích hoạt ngôn ngữ ban đầu là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển của học sinh. Thông qua các hoạt động trò chơi, giúp con hòa đồng, biết cách chơi, biết cách tương tác, kết nối và gắn kết những giao tiếp ban đầu giữa con với giáo viên, sau đó là con với gia đình và các môi trường lớp học hòa nhập của con.

* Chiến lược can thiệp được thực hiện: Phát triển hệ thống kỹ năng tâm lý vận động – Phát triển hệ thống kỹ năng chơi – Chiến lược kích hoạt hệ thống ngôn ngữ ban đầu và hình thành tương tác, giao tiếp đơn giản.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LỚP K01:

- Các bé trong độ tuổi từ 20 - 40 tháng tuổi chưa có ngôn ngữ

- Các bé có biểu hiện chậm nói, hiếu động, chưa có kỹ năng chơi
- Các bé thích chơi tự do, không ngồi yên một chỗ, chưa biết  cách tham gia các hoạt động tại Trường mầm non

MỤC TIÊU LỚP K01:


Lớp K01 là lớp kích hoạt toàn diện hệ thống các kỹ năng chơi, tương tác, năng lực nghe hiểu, năng lực tương tác nhóm. Không phải là lớp học giao tiếp. Vì vậy trước khi học ngôn ngữ nói, giao tiếp cần phát triển cho con hệ thống nền tảng trước với những mục tiêu như sau:

* Kích hoạt hệ thống kỹ năng chơi

* Kích hoạt hệ thống các năng lực tương tác nhóm

* Kích hoạt ngôn ngữ hiểu, tiền ngôn ngữ, ngôn ngữ nói từ đơn

* Rèn luyện tổng hợp hệ thống tập trung chú ý, lắng nghe, bắt chước, luân phiên, vui chơi có chủ đích, nghe hiểu, nhận thức xung quanh và cử chỉ điệu bộ phù hợp

* Can thiệp hành vi.

THỜI GIAN HỌC LỚP K01:

* Liệu trình số 01: Thời gian 04 tháng can thiệp tích cực

* Liệu trình số 02: Thời gian 06 tháng can thiệp tích cực

SỰ CHUYỂN HÓA CỦA CÁC CON SAU KHÓA HỌC K01:

* Khóa học là sự chuẩn bị cho con một hệ thống các nền tảng về kiến thức, kỹ năng, khả năng tham gia các hoạt động của con tại Trường mầm non

* Giúp con kích hoạt hệ thống các năng lực tương tác nhóm, biết cách tham gia các hoạt động cùng với gia đình, hiểu các yêu cầu, mệnh lệnh, biết cách thực hiện các hoạt động cùng bố mẹ, cùng các bạn tại lớp học

* Giúp Kích hoạt ngôn ngữ hiểu, tiền ngôn ngữ, ngôn ngữ nói từ đơn, kích hoạt hệ thống từ vựng, tạo nền tảng ngôn ngữ cho bé trong độ tuổi từ 20 tháng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ KHÓA HỌC

Liên hệ Tư vấn khóa học